Responsive menu

OXIDECOR E Aktivátor Blue

Cena 6.95
Dostupnosť: doba dodania: 3-5 dní
Veľkosť balenia:
0,5L 0.000
1L 4.000
5L 43.750

Cena bez DPH: 5.79
Výrobca: Ecorson
KS

Je to aktivátor pre získavanie rôznorodých efektov tzv. "sfarbenie", pre urýchlenie vzniku prirodzeného procesu korózie na dekoratívne hmote Oxidecor E.

Efekty získavame nanesením / postrekom aktivátora Blue na ešte mokrú hmotu z Oxidecor E.

Túto činnosť opakujeme po niekoľkých minútach podľa rýchlosti schnutia . Po postriekaniu povrchu a pred zaschnutím možné vyhladiť stierkou a opäť naniesť aktivátor. Potom necháme všetko po dobu cca 12 hod. zasychať.

Dôležité je, aby zdobený povrch pri zasychaní nebol v prievane a vysokej teplote. Tento proces musí postupovať pokiaľ možno rovnomerne.

V prípade, keď povrch nebude dostatočne skorodovaný, je nutné ho opätovne postriekať aktivátorom Blue a zakryť fóliou na ďalších 12 hodín, do dosiahnutia požadovaného efektu.