Responsive menu

Rozeta Stella

Cena 10.40
Dostupnosť: doba dodania: 4-5 dni
Cena bez DPH: 8.67
Výrobca: HOMESTAR
KS

Rozety výrobcu HOMESTAR sú výnimočnou štukatériou zahrňujúcou veľký výber luxusných modelov. Tieto produkty sú vyrábané z polystyrénu najvyššej kvality.

Informácie: Pre získanie perfektného konečného vzhľadu, sa výrobky Homestar montujú a skladujú na suchom mieste, pri izbovej teplote. Činnosti, ako je omietanie a maľovanie interiéru na nejakú dobu výrazne zvyšujú vlhkosť v miestnosti. Neskladujte ani neinštalujte lišty v takýchto podmienkach. Pri inštalácii sa treba vyhýbať kontaktu s vlhkým povrchom. Tiež sa vyhnite veľkým teplotným rozdielom medzi miestom skladovania a miestom montáže. Optimálna teplota je izbová teplota.

Náradie:
Kosorez, ceruzka, meter, huba, jemny brúsny papier, lepidlo na polystyrén.

Miesto aplikácie:
Výrobky Homestar sa dajú inštalovať prakticky na každý povrch. Povrch musí byť hladký, čistý, suchý, tvrdý, zbavený mastnoty, oleja alebo iných nečistôt. Stará tapeta alebo nestabilná omietka musia byť odstránené.


Montáž: Rozety ku stropu
Za pomoci hrebeňa na nanášanie lepidla, alebo pomocou vytlačnej pištole rovnomerne nanášame hrubú vrstvu lepidla na polystyrén na tú stranu rozety, ktorá bude pritisnutá k stene/stropu. Pritisneme rozetu a nadbytočné lepidlo utrieme navlhčenou hubkou alebo handričkou.

Ukončenie montáže: Po inštalácii možme stopy po rezaní vyplniť lepidlom na polystyrén. Po vyschnutí lepidla môžme štukatériu premaľovať  farbami dobrej kvality.

Odkazy: Tak ako pred montážou, aj počas nej nevystavujte rozety vlhkosti. Ak sa na nej objaví nejaké znečistenie, očistite navlhčenou hubkou, alebo pretrite jemne brúsnym papierom. Rezať pred maľovaním.
Po skončení prác odporúčame premaľovať farbami dobrej kvality.